Magyarországi Kuvik Oltalmi Egyesület

elnöki beszámoló 2022

 

TEREPMUNKA

2022-ben háromszor voltunk a kiskunsági törzsterületen, ezek közül, idén már másodszor, májusban 4 napot. Folytatódott a Merzse-mocsár melletti füleskuvik program is, valamint a nem szorosan az egyesület központi kutatási témájához tartozó tavaszi és őszi vonuló madár gyűrűzés a Naplás-tónál valamint a téli sirály gyűrűzés. Általánosan megállapítható, hogy évről évre egyre kevesebb egyed és faj mozog az általunk bejárt területeken. Nyáron nagy a szárazság az ország közepén, kezdődő elsivatagosodás jelei mutatkoznak. A tél enyhe, változékony az időjárás.

Két alkalommal tartottunk kifejezetten sikeres, alkalmanként több mint 100 főt megmozgató családi napot a Bagolysuli programmal közösen. Másodszor is eleget tettünk a Tatai Vadlúdsokadalom rendezvény meghívásának, ahol a madarász körök krémje jelenik meg és rengeteg korábbi szakmai és baráti kapcsolatot sikerült ismét élővé tenni. Ugyanakkor hatalmas érdeklődés tapasztaltunk a lakosság körében is.

A terepen mozgáshoz elengedhetetlen autó kérdésben úgy néz ki hosszútávú megoldást sikerült találni azzal, hogy egyik tagtársunk vásárolt egy Mitsubishi L400-s terepjáró kisbuszt, amit az egyesület használhat különböző megmozdulásai alkalmával.

 

TAGSÁG

Egy új tag kérte felvételét az egyesületbe, haláleset pedig idén szerencsére nem csökkentette az egyesületi taglétszámot. Azonban régi gond, hogy van jópár korábban tagnak jelentkezett személy, aki nem fizette be az éves tagdíjat, akár már több évre visszamenőleg sem. Ebben az esetben az Alapszabály szerint lehetőség van a tag kiléptetésére. Emailek és telefonos egyeztetések után megpróbáltunk mindenkivel egyeztetni és idén kitisztáztuk az aktív és nem aktív tagok névsorát, amely folyamat során passzív státuszba helyeztünk át 28 volt tagot. Végül közös megegyezéssel aktívként 16 személyt erősítettünk meg. Jelenleg ennyi az egyesületi taglétszám. 

 

MŰKÖDÉS FINANSZÍROZÁS

Az alakulást követő néhány évben úgy gondoltuk, hogy a taglétszám folyamatos növelése helyes célkitűzés mind a társadalmi hatásosság, mint a működési költségek előteremtésére szempontjából. Idővel azonban kiderült, hogy noha nagyon sok embert érdekel az egyesület munkája, mégis abban tevékenyen résztvenni keveseknek van elég szabadideje, elszántsága — lásd passzív tagok. A tagdíjakból így elenyésző bevételre lehet számítani és kevés embert is lehet elérni. Miután lehetőségünk nyílt az SZJA 1% gyűjtésre fokozatosan ez vált a legfőbb bevételi forrásunkká, így idén már önfenntartóva válhattunk. A 2021-es év 1% gyűjtés eredményeként szeptemberben 1.016.502 Ft-t utalt át a NAV. Nyílt napjainkon illetve Tatán összesen 237.600 Ft adományt gyűjtöttünk.

Ezért a közös vezetőségi beszélgetéseinken, mintegy kiértékelve a tapasztalatainkat, elhatároztuk, hogy a jövőben az 1% és a szakmai rendezvényeken illetve a nagy tömegeket megmozgató eseményeken — például fesztiválokon — adományok gyűjtésére fogunk összpontosítani.

 

KOMMUNIKÁCIÓ

Legsikeresebbnek az óvodás / kisiskolás korosztálynak és családjainknak tartott terepi nyíltnapokat tartjuk. Folyamatos kiselőadások közben, rengeteg kérdés, élénk érdeklődés kísérte minden alkalommal ezeket a rendezvényeket. Épp a legfogékonyabb korosztálynak sikerült a fajjal és a természetvédelemmel kapcsolatos, valamint az ember és a környezet érzékeny viszonyára rámutató információkat, élményt átadnunk, az egyesület szakmai munkájára felhívni a figyelmet, amire jó bizonyíték az adományok szemmel látható mennyisége és az ajándékba kiosztott tárgyak számossága.

Három alkalommal is felvették velünk a kapcsolatot FB-n kuvik mentés témakörben és egy "furcsa madárhang" témájában is segítségünket kérték ezen a platformon. Idén szakmai publikálások terén kicsit elmaradtunk a korábbi évektől, de ez tudatos döntés is volt, mert személyes erőforrásaink korlátosak és ezeket inkább, a már említett személyes szakmai megjelenésekre koncentráltuk. A FB megjelenésünk sajnos nem megfelelő, nem lehet naprakész esemény előrejelzőket, beszámolókat találni rajta, a galéria sem bővül. Mindenképp megoldás kell találni erre egy alkalmas elszánt tag személyében, mert aki ezt elvállalta nem kapott kellő segítséget tőlünk, de maga is visszahúzódott a feladattól.

 A honlapot látogatók számát nem tudjuk utólag éves bontásban vizsgálni, így csak megérzéseinkre hagyatkozok, amikor azt állítom, hogy a korábbi évekhez hasonló volt ezen a felületen a látogatók száma. A honlapot amúgy folyamatosan fejlesztjük. Idén több látvány elemmel és új tartalom-felületekkel is bővült. A galériában folyamatosan megjelennek az épp adott esemény fényképei.

Rendkívül sikeres volt a májusi "nagy" felmérésre a Lufthansa Technik Budapest Kft. dolgozó körében meghirdetett vállalati nyíltnap is. Valamivel több mint 40 fő részvételével 5 jól megközelíthető odút ellenőriztünk le miközben kiselőadások és a szerencsére fajgazdag költések valamint a terpen látottak apropóján felmerült rengeteg kérdésre válaszolva nagyon informatív beszélgetések zajlottak.

 

JÖVŐKÉP

Évek óta dilemma egyesületi berkekben, hogy mire fókuszáljuk csekély erőforrásainkat és energiáinkat. Felmerült már sok, eddig nem megvalósított téma, így a füleskuvik park bővítése, külön szakmai program füleskuvikra, egy hosszútávú a gyorsan odvasodó fákra alapozott természetes élőhely teremtő szakmai program, genetikai adatgyűjtésre alapozott trend vizsgálatok stb. Az igazi vízválasztó kérdés azonban mindig is az volt, hogy sok szakmai program vagy inkább élmény a tagoknak és az érdeklődőknek. Mindkettő komolyan végiggondolva és -hajtva sok energiát igényel, szinte külön-külön lekötné az egész egyesület éves működését. A korábbi években inkább a szakmai programok domináltak, így született meg a rengetek publikáció úgy a hazai, mint a külföldi szaklapokban valamint a közvetlenül az egyesület tevékenységéhez köthető doktori cím.

A korábban említett közös beszélgetéseinken az körvonalazódott, hogy mindenki szívesen visszakanyarodna a hőskor élmény alapú terepmunkájához, kiegészítve a gyerek programokkal és nyíltnapok szervezésével, mely utóbbiakból rengeteg inspirációt örömöt lehet meríteni és a támogatás gyűjtésnek is egyik fontos alappillére lehet.

jövőre tehát lehetőleg még több napot szeretnénk a Kunságban tölteni, a szakmai munkába új embereket bevonni, őket terepre is elvinni, kívülállóknak a térséget a tájat bemutatni és madaras élményeket biztosítani.

A kommunikáció egybekötve a terepi munka témájában felmerült, hogy talán volna erőnk és lehetőségünk is a nyílt napjainkra építve nyitni egyetemisták, és olyan szakmai szervezetek más egyesületek vagy ezek ifjúsági tagozatai felé is, akikkel a mai napig nincs élő kapcsolatunk. Ez a nyitás bemutatókra, közös munkára a törzsterületen, esetleg szakdolgozat témák támogatására épülhetnének.

 

Kenéz Attila

MKOE elnök

Tisztelt Tagtársaink! Tisztelt Támogatóink!

A 2017. évi SZJA 1%-os felajánlásokból egyesületünk 2018 őszén 353 000.- forintot kapott a NAV-tól.

Ezt az összeget 2019-ben maradéktalanul felhasználtuk működésünk során:

-147.000.- forintot költöttünk odúkészítésre, javításra.

-206.000.- forintot költöttünk a felmérésekre. (szállás, útiköltség)

Minden felajánlónak hálásan köszönjük önzetlen segítségét.

Tisztelettel:

MKOE-elnöksége

Elnöki beszámoló az MKOE 2019. évi tevékenységéről

 

Egyesületünk 2019-ban is sikeres és aktív évet zárt. Tagjaink 5 alkalommal dolgoztak terepen:

 1. 2019 március 16-án diszperziós felmérést végeztünk. Ennek során 26 odút ellenőriztünk, 15-ben már párba álltak a madarak. Öt felnőtt madarat gyűrűztünk meg.
 2. 2019. május 24-26 között végeztük el az I. nagy felmérést a felső-kiskunsági területen. A három nap alatt 115 odút néztünk meg, illetve 1 újat kihelyeztünk. Összesen 47 költést regisztráltunk, ebből 41 sikeres, 6 költés még folyamatban van.

Összesen 147 kuvikot gyűrűztünk, ebből 141 fióka, 6 felnőtt madár. A fészekaljankénti fiókaátlag 3,43 (141:41), ez átlagosnak mondható. (megjegyzendő: három helyen csak a költést regisztráltuk, a madarak már kirepültek, illetve volt 1, illetve 2 fiókás költések, ahol megalapozottan feltételezhető, hogy több fióka is volt, de a nagyobbak már kirepültek.)

Emellett volt 6 visszafogás is.

Egyéb érdekességek:

 • 1 gyöngybagoly költés 6 tojással
 • 1 füleskuvik költés, éppen tojásrakásban (tönkrement 6 tojásos kuvikköltés mellett)
 • 1 búbosbanka költés, 7 pici fióka
 • 4 vörös vércse költés (itt nagyok a különbségek, 3 hetes fióka----kotló madár)
 • 1 szalakóta költés
 • sok-sok csókaköltés

Résztvevők: Hámori Ottó, Hámori Dániel, Kenéz Attila, Miklós Andor, Csortos Csaba

    3.   2019. június 07-09. között megcsináltuk a II. nagy felmérést:

 • lecseréltünk 3 odút, egy újat kihelyeztünk
 • ellenőriztünk 20 odút: egy kuvikköltés még mindig az elején van, csak 1-2 napos fiókák voltak; 3 kuvikköltés sajnos tönkrement, méhek telepedtek meg az odúban;
 • 3 új szalakóta-költést regisztráltunk
 • 1 új füleskuvikköltést

A felmérés mellett esténként partimadarak fogása céljából 3 hálót tettünk ki.

Sikerült 2 tőkés récét, 2 bíbicet, 2 erdei cankót, 1 kis lilét, 1 piroslábú cankót (visszafogás, 2015-ben gyűrűzték Soponyán), 1 erdei fülesbaglyot (!) fogni, gyűrűzni.

Résztvevők:

Hámori Krisztina

Hámori Boglárka

Hámori Hanka

Hámori Domonkos

Hámori Dániel

Hámori Gergő

Horváth Endre

Csortos Csaba

   4.   2019. július 04-én csináltuk meg az utófelmérést: ennek során 11 szalakótát (1 felnőtt, 10 fióka) gyűrűztünk. Kunszentmiklós határában, egy birkahodály tetőterében kihelyezett gyöngybagolyládában sikeres költést találtunk. Sikerült az öreg hímet, illetve 5 fiókát legyűrűzni.

Részt vevők:

Hámori Boglárka

Hámori Domonkos

Hámori Dániel

Csortos Zsófia

Csortos Csaba

  5. 2019. szeptember 27-28-29 között Egyesületünk tagjai a felső-kiskunsági kutatási területen végeztek felújítási-karbantartási munkát. Ennek során 18 új kuvikodút, 3 gyöngybagolyládát helyeztünk ki, 5 odút áthelyeztünk, 25 odút megjavítottunk, felújítottunk, kitakarítottunk. Jelenleg az odúpark 150 kuvikodúból, 4 gyöngybagolyládából áll. Éjszakánként függönyhálóval próbáltunk baglyokat fogni. Erőfeszítéseinket siker koronázta, 5 gyöngybaglyot és 2 kuvikot sikerült befognunk, s meggyűrűznünk.

Részt vevők:

Hámori Ottó

Hámori Dániel

Horváth Endre

Kenéz Attila

Csortos Csaba

  6.  Egyéb tevékenységek:

2019. szeptember 07-én Egyesületünk tagjai Monoron egy asztalosműhelyben 20 kuvikodút készítettek el.

Résztvevők:

Hámori Boglárka

Hámori Domonkos

Hámori Dániel

Hámori Ottó

Horváth Endre

Csortos Csaba

A munka reggel 8-kor kezdődött, s este 5-kor végeztünk, sokat spóroltunk ezzel az egyesületnek. (Csak viszonyításképpen: az MME boltjában 20 000.- forintba kerül egy kuvikodú.)

2019-ban másodszor nyílt lehetőségünk az 1 % gyűjtésére. Tagtársaink áldozatos munkájának köszönhetően közel 660 000.- forintot sikerült összegyűjteni. Ezúton is köszönjük a felajánlásokat.

Minden tagtársunknak köszönjük támogatását.

Megjegyzés: a pontos gyűrűzési statisztikai adatok a gyűrűzési-szakmai beszámolókban olvashatóak.

Kelt: Budapesten, 2020. január 27.                                 

Csortos Csaba

      elnök

 

 

 

 

 

Hatósági Jelentés 2018 – MME Kuvik Munkacsoport országos beszámoló a 2018. évi kiskunsági kuvikvédelmi tevékenységekről és eredményekről

 

Hámori Dániel1-Csortos Csaba

1Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület, Kuvik Munkacsoport, fajvédelmi koordinátor, Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A kuvikodú-kihelyezések az ország több új élőhelyén is folytatódtak, a kiskunsági törzsterülettel együtt összesen 21 körzetben. Az országban 2018-ban összesen 32 új kuvikodú kihelyezésére került sor. A kiskunsági törzsterületen az odúpark területileg és a kihelyezett odúk számát illetően nem bővült (2018-ban 112 odú a költési időszakban, 8 új helyszíni telepítés). Hazánkban a Kiskunságban 120, az ország teljes területén pedig nyilvántartásunk szerint min. 238 fészkelésre alkalmas kuvikodú áll önkénteseink gondozásában.Az odúellenőrzési- és egyéb munkálatok az év során folyamatosan több aktív terepi időszakban valósultak meg a koordinált területeken is.

Beszámoló a 2018. március 15-i terepi munkáról

 

2018. március 15-én egyesületünk tagjai a Felső-Kiskunságban a szokásos előzetes felmérést elvégezték. 38 odút néztünk meg. Ebből 20-ban találtunk kuvikokat, többnyire gyűrűs madarakat, de 6 új gyűrűzés is történt. A párbaállás megtörtént, illetve folyamatban van. Pár odút kitisztítottunk, megjavítottunk.

A terepi munka során érdekes faunisztikai adatokat is gyűjtöttünk: láttunk füsti fecskét, ez viszonylag korai adat; 2 parlagi sast, 1 réti sast, túzokokat, pajzsoscankókat.

Résztvevők: Horváth Endre, Hámori Ottó, Hámori Dániel, Hámori Domonkos, Csortos Csaba

Szintén március 15-én került sor egyesületünk közgyűlésére. Legfontosabb kérdés a tisztújítás volt: Kenéz Attila elnök megbízatása 2017 őszén lejárt, s Attila nem kívánta tovább betölteni ezt a pozíciót. Így új elnököt kellett választani. A közgyűlésen Csortos Csabát választották elnöknek, aki 2022. december 31-ig vállalta a megbízatást.

 

Kelt: 2018. március 16.                                               KOE-vezetőség

Elnöki beszámoló az MKOE 2018. évi tevékenységéről

 

Egyesületünk 2018-ban sikeres és aktív évet zárt. Tagjaink 5 alkalommal dolgoztak terepen:

I. 2018. március 15-én egyesületünk tagjai a Felső-Kiskunságban a szokásos előzetes felmérést elvégezték. 38 odút néztünk meg. Ebből 20-ban találtunk kuvikokat, többnyire gyűrűs madarakat, de 6 új gyűrűzés is történt. A párbaállás megtörtént, illetve folyamatban van. Pár odút kitisztítottunk, megjavítottunk.

A terepi munka során érdekes faunisztikai adatokat is gyűjtöttünk: láttunk füsti fecskét, ez viszonylag korai adat; 2 parlagi sast, 1 réti sast, túzokokat, pajzsoscankókat.

Résztvevők: Horváth Endre, Hámori Ottó, Hámori Dániel, Hámori Domonkos, Csortos Csaba

Szintén március 15-én került sor egyesületünk közgyűlésére. Legfontosabb kérdés a tisztújítás volt: Kenéz Attila elnök megbízatása 2017 őszén lejárt, s Attila nem kívánta tovább betölteni ezt a pozíciót. Így új elnököt kellett választani. A közgyűlésen Csortos Csabát választották elnöknek, aki 2022. december 31-ig vállalta a megbízatást.

II. Egyesületünk tagjai 2018. május 18-20 között elvégezték az idei első nagy felmérést a Felső-Kiskunsági területen. A 3 napos felmérés alatt közel 90 odút ellenőriztünk. Az eredmények biztatóak:

 • 42 kuvikköltést regisztráltunk; (sajnos 1 tönkrement, vélhetőleg emlős predáció miatt)
 • 11 felnőtt kuvikot jelöltünk
 • 14 fiókát gyűrűztünk, 6+6+2 megoszlásban
 • 1 füleskuvikköltést (tojó gyűrűzve, 5 tojás)
 • több szalakótaköltést regisztráltunk (1 öreg tojó madarat visszafogtunk, 2016 nyarán Bugyi közelében fiókaként gyűrűzték, az elmozdulása kb. 8 km)
 • 2 vörös vércse költést is feljegyeztünk, 2 tojó madarat meggyűrűztük
 • több alkalommal csóka költ néhány odúnkban, összesen 9 fiókát jelöltünk

Összegzés: a költések többsége csúszásban van, többnyire még csak tojások, vagy 1-2 napos fiókák vannak. A fészekaljak többnyire 4-5-6 tojásosak, de akadt 7 tojásos is. Ha az időjárás ilyen kedvező marad, sikeres évnek nézünk elébe.

Sajnos gyöngybagoly költéssel nem találkoztunk.

Minden tagtársunk támogatását köszönjük.

III. 2018. június elején megtartottuk a II. nagy felmérést. Ekkor a sikerült legyűrűznünk a „maradék” kuvikköltéseket is, valamint 2 fészekaljnyi vörösvércsét.

IV. 2018. június 24-én egynapos „utófelmérést” végeztünk. Ekkor legyűrűztünk egy füleskuvik költést, egy kései kuvikköltést, 3 szalakóta költést.

V. 2018. október 06-án, szombaton Egyesületünk tagjai a Felső-Kiskunsági kutatási területen végeztek felújítási-karbantartási munkát. Ennek során 7 új odút helyeztünk ki, 3 odút áthelyeztünk, 8 odút megjavítottunk, felújítottunk, kitakarítottunk.

Részt vevők:

Hámori Boglárka

Hámori Domonkos

Hámori Dániel

Birinyi András

Horváth Endre

Csortos Csaba

Egyéb tevékenységek:

2018. szeptember 30-án Egyesületünk tagjai egy asztalosműhelyben 17 kuvikodút készítettek el.

Résztvevők:

Hámori Boglárka

Hámori Domonkos

Hámori Krisztina

Hámori Dániel

Hámori Ottó

Horváth Endre

Csortos Csaba

A munka reggel 8-kor kezdődött, s este 6-kor végeztünk, sokat spóroltunk ezzel az egyesületnek. (Csak viszonyításképpen: az MME boltjában 20 000.- forintba kerül egy kuvikodú.)

Egyesületünk tagjai (Hámori Ottó, Hámori Dániel, Csortos Csaba) részt vettek a 2019 szeptemberében a Dunapatajon rendezett Sasriasztó Konferencián.

2018-ban először nyílt lehetőségünk az 1 % gyűjtésére. Tagtársaink áldozatos munkájának köszönhetően közel 340 000.- forintot sikerült összegyűjteni. Ezúton is köszönjük a felajánlásokat.

Minden tagtársunknak köszönjük támogatását.

Megjegyzés: a pontos gyűrűzési statisztikai adatok a gyűrűzési-szakmai beszámolókban olvashatóak.

 

Kelt: Budapesten, 2019. május 17.                                                   Csortos Csaba

                                                                                                                      elnök

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joomla templates by a4joomla