Egyesületünk tagjai 2021. június 26-án elvégezték az utolsó odúellenőrzést. Ennek során 15 odút ellenőriztünk.

Eredmények:

 • 9 vörös vércse költés (3+2+4 fióka megoszlásban; a 2 fióka egy dolmányos varjú fészekben volt)
 • 3 szalakóta költést rögzítettünk, tojások, illetve kicsi fiókák voltak; (2021. július 04-án az egyik odúban 4 szalakóta fiókát meggyűrűztünk)
 • sajnos az összes kései kuvikköltés tönkrement, a tojások bezápultak, így ezen a felmérésen nem sikerült kuvikfiókákat gyűrűzni
 • június 26-án késő este függönyhálóval egy öreg tojó kuvikot sikerült fognunk;
 • 2 gyöngybagolyládánkban volt sikeres költés, 5, illetve 6 fiókával, mindkét helyen volt 1-1 nagyon kicsi fióka, így 9 fiókát jelöltünk meg;

Résztvevők:

Hámori Krisztina

 

Egyesületünk tagjai 2021. június 11-12-én elvégezték a II. nagy odúellenőrzést. A két nap során mintegy 40 odút néztünk meg.

 • Június 10-én 35 kuvikfiókára került gyűrű.
 • Június 11-én 25 kuvikfiókára került gyűrű.
 • Egy kuvikodúnkban költő vörös vércse 6 fiókáját gyűrűztük meg.
 • Egy éppen kirepülés előtt álló csókafiókát is gyűrűztünk.
 • Az egyik gyöngybagolyládában sikerült az öreg tojót meggyűrűzni. A fiókák még túl kicsik voltak, így azok jelölése a III. felmérésre maradt.

Részvevők:

 

Egyesületünk tagjai 2021. május 21-22-23-án elvégezték az I. nagy, teljes körű felmérést a felső-kiskunsági kutatási területen.

A terepi munkát jelentősen hátráltatták a rossz útviszonyok, az esős időjárás. (a felmérés 3. napján felhőszakadás miatt nem is tudtuk befejezni a felmérést, 9 odú sajnos kimaradt.)

Az eredmények:

 • 103 odút ellenőriztünk
 • 46 kuvikköltést regisztráltunk (ebből kettő sajnos tönkrement, két esetben a tojók éppen tojásrakás előtt vannak;)

 

2021. március 06-án elvégeztük a diszperziós felmérést. A kuvikok ebben az időszakban állnak párba, foglalnak odút, így viszonylag könnyen kerülnek kézre öreg madarak az odúellenőrzés során.

Szép, napsütéses időben összesen 32 odút néztünk meg. Visszafogtunk 6 általunk gyűrűzött kuvikot, illetve 7 új gyűrűzés történt. A visszafogásoknál van egy 13km-es elmozdulás, illetve egy min. 6 éves egyed.

Rossz hír, hogy 2 odút is tönkretettek a méhek.

Megjavítottunk 2 odút.  

Beszámoló a Kuvik Oltalmi Egyesület 2020.02.09-én végzett odúkarbantartási munkálatairól

A több napos 2019 őszi odútelepítéseket és felújításokat követően még mindig maradtak olyan hengeres típusú kuvikodúk, amelyek elöregedésük, csókák által felhalmozott fészekanyag, vagy a méhek betelepülése miatt alkalmatlanok lettek volna az idei költésekre. Ezen okból szerveződtek meg a vasárnapi munkáink. A nap során már a hajnali óráktól egészen késő estig - a kutatási terület egészét bejárva - több odút is renováltunk, kitakarítottunk. 

Összesen 10 helyszínt jártunk be, ahol 12 odú esetében történt beavatkozás. A terepi napra 5 új kuvikodú is készült. Ezek közül kettőt új potenciális revírterületekre helyeztünk ki, a másik hárommal pedig más odúkat kellett lecserélnünk, mivel azokat a méhek tavaly elfoglalták és lépekkel teljesen kitöltötték. Azon odúk esetében, amelyek szerkezete még megfelelő volt, illetve a költőrészt ki tudtuk takarítani, ott ez megvalósult. Két régebbi odút meg kellett szüntetnünk, mert lehetetlen volt a méhek miatt takarításuk. Mindezek mellett egy gyöngybagoly-költőládát is - amelyben az elmúlt években gyöngybagoly költések voltak - kitakarítottunk, hiszen a 100x50x50 cm-es költőláda belső tere már egészen a berepülő nyílásig (a láda 2/3-áig) megtelt az évek során felhalmozott köpetanyaggal. A napunkat madarászatilag gazdagította, hogy az egyik tavaly ősszel kihelyezett odúnkban befogtunk egy tojó egyedet, amit meg is gyűrűztünk. Egy másik odú esetében - bár az részben méhek általi léppel volt tele - a pár mindkét tagját befogtuk, amely közül a tojó egyed egy általunk fiókaként egy éve a közelben gyűrűzött kuvik volt. A napot tovább gazdagította egyéb ragadozómadár-gyűrűzési tevékenységünk, amely során két - vélhetően északról érkezett - egerészölyvet, egy egyed, csak a téli időszakban hazánkban tartózkodó kékes rétihéját, és hatalmas meglepetésünkre egy második életéves parlagi sast is fogtunk, amelyről - mivel gyűrűzetlen volt - feltételezhető, hogy vagy egy ismeretlen hazai fészekből származó, vagy egy külhoni egyed volt.  Az őszi és mostani védelmi tevékenységek által az egyesület által gondozott odúpark minden hengeres kuvikodúja alkalmas az idei költésekre. Ez aktuálisan 121 kuvikodút jelent a kiskunsági kutatási területen. Az egyesület által közvetlen és közvetett módon gondozott/koordinált aktuális hazai kuvikodúszám 247 db.

Kóborlási-diszperziós kutatási célból terveink szerint legközelebb egy márciusi hétvégén járjuk be a kutatási terület kuvikodújait, annak reményében, hogy minél több, már párba állt hím és tojó egyedet azonosíthassunk, gyűrűzhessünk.

A védelmi munkákban részt vett: Csortos Csaba Ádám, Kenéz Attila, Miklós Andor, Birinyi Andris, Hámori Ottó, Horváth Endre, Dr. Hámori Dániel

 

 

                 

                              A befogott kuvikpár                                                                   Méhek odúfoglalásának eredménye

 

Kedves Tagtársaink! Tisztelt Érdeklődők!Egyesületünk tagjai 2020 őszén a járványhelyzet miatt nem tudták elvégezni az esedékes karbantartási munkákat az odúparkban. Ugyan a helyzet nem javult, de már nem halogathattuk a szükséges cseréket, javításokat.

2021. február 13-án kerítettünk sort a munkára. Extrém hidegben (reggel -15 Cº volt Apajon) láttunk neki a tennivalóknak.

Beszámoló a 2019 őszi terepi munkáról

2019. szeptember 27-28-29 között Egyesületünk tagjai a felső-kiskunsági kutatási területen végeztek felújítási-karbantartási munkát. Ennek során 18 új kuvikodút, 3 gyöngybagolyládát helyeztünk ki, 5 odút áthelyeztünk, 25 odút megjavítottunk, felújítottunk, kitakarítottunk. 

 

Jelenleg az odúpark 150 kuvikodúból, 4 gyöngybagolyládából áll. Éjszakánként függönyhálóval próbáltunk baglyokat fogni. Erőfeszítéseinket siker koronázta, 5 gyöngybaglyot és 2 kuvikot sikerült befognunk, s meggyűrűznünk.

Részt vevők:

Hámori Ottó

Hámori Dániel

Horváth Endre

Kenéz Attila

Csortos Csaba

Bp. 2019. szeptember 30.

       MKOE-elnökség

 

 

 

 

2020. június 28-án egyesületünk tagjai elvégezték az idei utolsó odúellenőrzést. Ennek során 13 odút ellenőriztünk.

A gyűrűzési eredmények:

11 szalakóta fióka (3 fészekalj)

5 gyöngybagoly fióka (1 fészekalj)

5 füleskuvik fióka (1 fészekalj

3 kuvik fióka (1 fészekalj) 

Bagoly CSOK 2019

Vezetőségünk Családi Otthonteremtési Kedvezményt (CSOK) szavazott meg, a jövő évben otthont kereső és családot alapító 18 kuvik és 3 gyöngybagolypár részére. A biztonságos és zavartalan költések érdekében, vissza nem téritendő támogatásként 2019. szeptember 07-én a KOE Vezetősége egy asztalosműhelyben 18 kuvikodút és 3 gyöngybagolyládát készített el. 

Minden tagtársunk támogatását ezúton köszönjük.

Résztvevők: Hámori Boglárka, Hámori Domonkos, Hámori Dániel, Hámori Ottó, Horváth Endre, Csortos Csaba

Beszámoló a 2020. júniusi II. felmérésről

 

Egyesületünk tagjai 2020. június 05-07 között elvégezték az odúpark második ellenőrzését. Ennek során 25 odút ellenőriztünk.

A gyűrűzési eredmények:

16 kuvik fióka (6 fészekalj)

7 vörös vércse fióka (2 fészekalj)

Emellett 1 seregélyt és 1 barátposzátát gyűrűztünk.

Érdekes madarakat is megfigyelhettünk: túzok, kígyászölyv, pásztormadár. 

Résztvevők:

Hámori Boglárka

Hámori Domonkos

Hámori Krisztina

Hámori Dániel

Hámori Ottó

Miklós Andor

Csortos Csaba

Kelt: Budapesten, 2020. június 10.                                                            

Csortos Csaba

                                                                                                                 

 

Beszámoló a 2019. júniusi felmérésről

2019. június 07-09. között megcsináltuk a II. nagy felmérést:

-lecseréltünk 3 odút, egy újat kihelyeztünk

-ellenőriztünk 20 odút: egy kuvikköltés még mindig az elején van, csak 1-2 napos fiókák voltak; 3 kuvikköltés sajnos tönkrement, méhek telepedtek meg az odúban;

Beszámoló a 2020. májusi I. nagy felmérésről

 

2020. május 22-24. között egyesületünk tagjai elvégezték az első nagy odúellenőrzést a Felső-Kiskunsági mintaterületen. A három nap alatt összesen 108 kuvikodút, 3 vércseládát és 5 gyöngybagolyládát ellenőriztünk.

A rögzített eredmények:

108 kuvikodúban: 51 kuvikköltés, 3 szalakótaköltés, 3 füleskuvikköltés, 20 csókaköltés; 1 vörös vércse-költés;

3 vércseládában: 2 vörös vércse-költés; az egyik odúban a felnőtt tojót meggyűrűztük;

5 gyöngybagolyládában: 2 gyöngybagolyköltés; az egyik ládában sikerült az öreg tojót, illetve a 6 fiókából négyet meggyűrűzni (2 még túl apró volt); a másik helyen is sikerült az öreg tojót megjelölni, 9 tojáson kotlott;  

Kuvikodúk kuvik általi költési célú foglalási aránya: 47 %

Gyűrűzött kuvikfiókák száma: 136

Gyűrűzött felnőtt kuvikok száma: 9

Kuvik visszafogás: 18 (ebből 2 hím); az egyik visszafogás érdekessége, hogy 2013. június 08-án gyűrűztünk Kunpeszér határában.

Jelenleg ismert fiókaszám-átlag: (34 odúval számolva, ahol már sikerült gyűrűznünk) 4,0 fióka/költés.

Ezek a számok még változhatnak, tucatnyi odúban még csak tojásos, illetve pár napos fiókákat találtunk. Ezeket két hét múlva fogjuk újra ellenőrizni.

Egyéb gyűrűzések:

-2 öreg tojó szalakóta

-1 öreg tojó füleskuvik

-6 vörös vércse fióka (1 fészekalj; még 2 pici fióka)

-30 csóka fióka (8 fészekalj)

-3 egerészölyv fióka (2 fészekalj)

-1 frissen kirepült vetési varjú

Résztvevők:

Hámori Boglárka, Hámori Domonkos, Hámori Krisztina, Hámori Dániel, Kenéz Attila, Miklós Andor és Csortos Csaba.

Kelt: Budapesten, 2020. május 29.                                                              

MKOE-elnöksége

 

Beszámoló a 2019. májusi felmérésről

2019. május 24-26 között végeztük el az I. nagy felmérést a felső-kiskunsági területen. A három nap alatt 115 odút néztünk meg, illetve 1 újat kihelyeztünk. Összesen 47 költést regisztráltunk, ebből 41 sikeres, 6 költés még folyamatban van.

Joomla templates by a4joomla