Régóta beszédtéma egyesületünkben, hogy módot kellene teremtenünk azoknak, akik akár csak szimpátiájukkal, vagy még inkább személyi jövedelemadójuk 1 százalékával támogatják természetvédelmi munkánkat, hogy valamiképp személyesen is megtapasztalhassák, mi is ez valójában. És ami hasonlóan fontos a nem mindennapi élményen túl, hogy még akár személyes bátorítást is kaphassanak hasonló tevékenység elkezdésére.


Május 28-án az egyik kiemelkedő 1% gyűjtő forrásunk, a Lufthansa Technik Budapest Kft. dolgozói és ismerősei körében szerveztünk egy félnapos terepi bejárást Apaj és Kunszentmiklós körzetében. Itt az éves tavaszi Nagy felmérés keretében öt általunk évekkel korábban kihelyezett mű odú ellenőrzését és ezáltal a terepmunkánk lényegét mutattuk be. A meghívásra 34-n regisztráltak és végül 20-an jöttek el.
Nagy szerencsénkre minden kiválasztott és ellenőrzött odút elfoglalt valamilyen madár. Kettőben kuvik, míg egy-egy helyen füleskuvik, gyöngybagoly és csóka költött.

Összesen 1 kuvik, 1 füleskuvik, 1 gyöngybagoly felnőtt gyűrűzött egyedet fogtunk vissza, valamint 9 kuvik és 4 csóka fiókát gyűrűztünk meg.

Nagyon sok, legtöbbször igen szakmai kérdés hangzott el, így alaposan megbeszéltünk a látott bagolyfajok életmódját, költési, párválasztási, táplálkozási és egyéb szokásait. Ugyanakkor szóban bemutathattuk az egyesület keretében futó elkülönült tevékenységeket is: az éves kuvikvédelmi programot, a koordinátori rendszert, a Merzse-mocsár környéki föleskuvik park működését, a Bagolysulival való együtt működésünket, az énekesmadarak rendszeres gyűrűzését a Naplás-tónál, és a téli sirálygyűrűzési programot.

 

Majd minden harmadik vendégünk gyerek volt, aminek különösen örültünk.
A saját megérzéseink, de a visszajelzések szerint is nagyon sikeres volt a Nyíltnap ezért elhatároztuk, hogy minden évben megismételjük május környékén az első felmérés idején.

KOE-s csapat

A fényképeket Dr. Aliczki Manó készítette:

 

Egyesületünk tagjai 2022. május 26. és 29. között elvégezték az I. nagy, teljes körű felmérést a felső-kiskunsági kutatási területen. (A teljesség kedvéért: május 22-én vasárnap sor került egy rövid, előzetes felmérésre is.)

Az időjárás kegyes volt hozzánk, nem volt fullasztó kánikula, de eső sem esett, csak az utolsó napra romlott el az idő.

A két felmérés során:

Összesen 116 odú ellenőrzésetörtént, ebből 108 kuvikodú, 5 gyöngybagolyláda, 3 vércseláda.

A 108 kuvikodúból 3 lépes volt, 1 eltűnt, 2 leesett, így 102 kuvikodúra vetítve az eddigi eredmények:

- összesen 46 kuvik általi foglalás/költést regisztráltunk:

- ebből 42 sikeres, 4 sikertelen;

 A 42 sikeres költésben eddig:

- 124 fióka kapott egyedi jelölésű, ornitológiai gyűrűt;

- 15, még csak néhány napos, még nem gyűrűzhető fióka;

- 20 tojás;

- 1 költésnél pedig még a tojásrakás időszaka volt;

A második felmérésnél majd kiderül, mi lesz ezekből. (ennek tervezett időpontja: június 25. szombat)

Egyéb adatok:

- 19 odú üres volt;

- 30 csóka költés; (ez kimagaslóan magas szám)

- 2 odút füleskuvik foglalt el, (az egyikbe csak bejár, a másikban viszont 5 tojásos fészekaljat találtunk)

- 3 szalakóta költés, ebből egy sikertelen, másik kettőnél 5, ill. 2 tojás

- 2 vörös vércse költés, 2, illetve 5 tojásos fészekalj;

- 1-ben egyéb énekes költés, valószínűleg mezei veréb

Az 5 gyöngybagolyládából, kettőben van költés, mindkét helyen sikerült visszafognunk az általunk tavaly, tavalyelőtt jelölt tojó madarakat. Az egyik ládában 4, a másikban 8 tojásos fészekaljat találtunk. (A szállásunkon, a Kiskun Vendégház padlásterében sikerült megtalálnunk a gyöngybagolyfiókákat, itt 5 fiókát gyűrűztünk.)

Egy kis statisztika:

103 kuvikodúra vonatkoztatva:

- foglalási arány (minden madárfaj): 82%

- kuvik általi foglalási arány: 45%

- sikeres költési arány (beleértve a kotlás alatti tojásosakat is): 91%

- sikeresen kirepült fiókaszám-átlag (sikeres költéseknél; +kotlás alatti tojások esetén 100%-os sikert feltételezve): 3,88 fióka/odú

Természetesen ez optimista becslés, a II. felmérés után okosabbak leszünk.

A felmérést színesítette hajnalonként függönyhálóval történő énekesmadár befogás:

ennek során sikerült jelölnünk barázdabillegetőt, cigány csukot, mezei poszátát, fülemülét, barátposzátát, énekes nádiposzátát, cserregő nádiposzátát; nádi sármányt, házi rozsdafarkút;

Résztvevők:

Dr. Aliczki Manó

Dr. Hámori Dániel

Hámori Ottó

Kenéz Attila

Horváth Endre

Csortos Csaba

 

KOE-s csapat

A fényképeket Dr. Aliczki Manó készítette:

 

2022. április 15-én a gombai halastó mellett Egyesületünk alapító és oszlopos tagja, Dr. Hámori Dániel barátunkkal közös programot szerveztünk. Dani mintegy 100 kisiskolást érintő „Bagolysulit” szervez havi rendszerességgel.

Kedves Tagtársaink! Tisztelt Érdeklődők!

 

Egyesületünk tagjai 2022. február 05-án végezték el az esedékes karbantartási munkákat a Felső-Kiskunsági odúpark területén.

Az időjárás nem volt kegyes hozzánk, élénk, helyenként viharos szélben dolgoztunk.

Az eredmények:

 

Kedves Tagtársaink! Tisztelt Érdeklődők!Egyesületünk tagjai 2020 őszén a járványhelyzet miatt nem tudták elvégezni az esedékes karbantartási munkákat az odúparkban. Ugyan a helyzet nem javult, de már nem halogathattuk a szükséges cseréket, javításokat.

2021. február 13-án kerítettünk sort a munkára. Extrém hidegben (reggel -15 Cº volt Apajon) láttunk neki a tennivalóknak.

 

Egyesületünk tagjai 2021. június 26-án elvégezték az utolsó odúellenőrzést. Ennek során 15 odút ellenőriztünk.

Eredmények:

 • 9 vörös vércse költés (3+2+4 fióka megoszlásban; a 2 fióka egy dolmányos varjú fészekben volt)
 • 3 szalakóta költést rögzítettünk, tojások, illetve kicsi fiókák voltak; (2021. július 04-án az egyik odúban 4 szalakóta fiókát meggyűrűztünk)
 • sajnos az összes kései kuvikköltés tönkrement, a tojások bezápultak, így ezen a felmérésen nem sikerült kuvikfiókákat gyűrűzni
 • június 26-án késő este függönyhálóval egy öreg tojó kuvikot sikerült fognunk;
 • 2 gyöngybagolyládánkban volt sikeres költés, 5, illetve 6 fiókával, mindkét helyen volt 1-1 nagyon kicsi fióka, így 9 fiókát jelöltünk meg;

Résztvevők:

Hámori Krisztina

 

2020. június 28-án egyesületünk tagjai elvégezték az idei utolsó odúellenőrzést. Ennek során 13 odút ellenőriztünk.

A gyűrűzési eredmények:

11 szalakóta fióka (3 fészekalj)

5 gyöngybagoly fióka (1 fészekalj)

5 füleskuvik fióka (1 fészekalj

3 kuvik fióka (1 fészekalj) 

 

Egyesületünk tagjai 2021. június 11-12-én elvégezték a II. nagy odúellenőrzést. A két nap során mintegy 40 odút néztünk meg.

 • Június 10-én 35 kuvikfiókára került gyűrű.
 • Június 11-én 25 kuvikfiókára került gyűrű.
 • Egy kuvikodúnkban költő vörös vércse 6 fiókáját gyűrűztük meg.
 • Egy éppen kirepülés előtt álló csókafiókát is gyűrűztünk.
 • Az egyik gyöngybagolyládában sikerült az öreg tojót meggyűrűzni. A fiókák még túl kicsik voltak, így azok jelölése a III. felmérésre maradt.

Részvevők:

Beszámoló a 2020. júniusi II. felmérésről

 

Egyesületünk tagjai 2020. június 05-07 között elvégezték az odúpark második ellenőrzését. Ennek során 25 odút ellenőriztünk.

A gyűrűzési eredmények:

16 kuvik fióka (6 fészekalj)

7 vörös vércse fióka (2 fészekalj)

Emellett 1 seregélyt és 1 barátposzátát gyűrűztünk.

Érdekes madarakat is megfigyelhettünk: túzok, kígyászölyv, pásztormadár. 

Résztvevők:

Hámori Boglárka

Hámori Domonkos

Hámori Krisztina

Hámori Dániel

Hámori Ottó

Miklós Andor

Csortos Csaba

Kelt: Budapesten, 2020. június 10.                                                            

Csortos Csaba

                                                                                                                 

 

 

Egyesületünk tagjai 2021. május 21-22-23-án elvégezték az I. nagy, teljes körű felmérést a felső-kiskunsági kutatási területen.

A terepi munkát jelentősen hátráltatták a rossz útviszonyok, az esős időjárás. (a felmérés 3. napján felhőszakadás miatt nem is tudtuk befejezni a felmérést, 9 odú sajnos kimaradt.)

Az eredmények:

 • 103 odút ellenőriztünk
 • 46 kuvikköltést regisztráltunk (ebből kettő sajnos tönkrement, két esetben a tojók éppen tojásrakás előtt vannak;)

Beszámoló a 2020. májusi I. nagy felmérésről

 

2020. május 22-24. között egyesületünk tagjai elvégezték az első nagy odúellenőrzést a Felső-Kiskunsági mintaterületen. A három nap alatt összesen 108 kuvikodút, 3 vércseládát és 5 gyöngybagolyládát ellenőriztünk.

A rögzített eredmények:

108 kuvikodúban: 51 kuvikköltés, 3 szalakótaköltés, 3 füleskuvikköltés, 20 csókaköltés; 1 vörös vércse-költés;

3 vércseládában: 2 vörös vércse-költés; az egyik odúban a felnőtt tojót meggyűrűztük;

5 gyöngybagolyládában: 2 gyöngybagolyköltés; az egyik ládában sikerült az öreg tojót, illetve a 6 fiókából négyet meggyűrűzni (2 még túl apró volt); a másik helyen is sikerült az öreg tojót megjelölni, 9 tojáson kotlott;  

Kuvikodúk kuvik általi költési célú foglalási aránya: 47 %

Gyűrűzött kuvikfiókák száma: 136

Gyűrűzött felnőtt kuvikok száma: 9

Kuvik visszafogás: 18 (ebből 2 hím); az egyik visszafogás érdekessége, hogy 2013. június 08-án gyűrűztünk Kunpeszér határában.

Jelenleg ismert fiókaszám-átlag: (34 odúval számolva, ahol már sikerült gyűrűznünk) 4,0 fióka/költés.

Ezek a számok még változhatnak, tucatnyi odúban még csak tojásos, illetve pár napos fiókákat találtunk. Ezeket két hét múlva fogjuk újra ellenőrizni.

Egyéb gyűrűzések:

-2 öreg tojó szalakóta

-1 öreg tojó füleskuvik

-6 vörös vércse fióka (1 fészekalj; még 2 pici fióka)

-30 csóka fióka (8 fészekalj)

-3 egerészölyv fióka (2 fészekalj)

-1 frissen kirepült vetési varjú

Résztvevők:

Hámori Boglárka, Hámori Domonkos, Hámori Krisztina, Hámori Dániel, Kenéz Attila, Miklós Andor és Csortos Csaba.

Kelt: Budapesten, 2020. május 29.                                                              

MKOE-elnöksége

 

 

2021. március 06-án elvégeztük a diszperziós felmérést. A kuvikok ebben az időszakban állnak párba, foglalnak odút, így viszonylag könnyen kerülnek kézre öreg madarak az odúellenőrzés során.

Szép, napsütéses időben összesen 32 odút néztünk meg. Visszafogtunk 6 általunk gyűrűzött kuvikot, illetve 7 új gyűrűzés történt. A visszafogásoknál van egy 13km-es elmozdulás, illetve egy min. 6 éves egyed.

Rossz hír, hogy 2 odút is tönkretettek a méhek.

Megjavítottunk 2 odút.  

Beszámoló a Kuvik Oltalmi Egyesület 2020.02.09-én végzett odúkarbantartási munkálatairól

A több napos 2019 őszi odútelepítéseket és felújításokat követően még mindig maradtak olyan hengeres típusú kuvikodúk, amelyek elöregedésük, csókák által felhalmozott fészekanyag, vagy a méhek betelepülése miatt alkalmatlanok lettek volna az idei költésekre. Ezen okból szerveződtek meg a vasárnapi munkáink. A nap során már a hajnali óráktól egészen késő estig - a kutatási terület egészét bejárva - több odút is renováltunk, kitakarítottunk. 

Összesen 10 helyszínt jártunk be, ahol 12 odú esetében történt beavatkozás. A terepi napra 5 új kuvikodú is készült. Ezek közül kettőt új potenciális revírterületekre helyeztünk ki, a másik hárommal pedig más odúkat kellett lecserélnünk, mivel azokat a méhek tavaly elfoglalták és lépekkel teljesen kitöltötték. Azon odúk esetében, amelyek szerkezete még megfelelő volt, illetve a költőrészt ki tudtuk takarítani, ott ez megvalósult. Két régebbi odút meg kellett szüntetnünk, mert lehetetlen volt a méhek miatt takarításuk. Mindezek mellett egy gyöngybagoly-költőládát is - amelyben az elmúlt években gyöngybagoly költések voltak - kitakarítottunk, hiszen a 100x50x50 cm-es költőláda belső tere már egészen a berepülő nyílásig (a láda 2/3-áig) megtelt az évek során felhalmozott köpetanyaggal. A napunkat madarászatilag gazdagította, hogy az egyik tavaly ősszel kihelyezett odúnkban befogtunk egy tojó egyedet, amit meg is gyűrűztünk. Egy másik odú esetében - bár az részben méhek általi léppel volt tele - a pár mindkét tagját befogtuk, amely közül a tojó egyed egy általunk fiókaként egy éve a közelben gyűrűzött kuvik volt. A napot tovább gazdagította egyéb ragadozómadár-gyűrűzési tevékenységünk, amely során két - vélhetően északról érkezett - egerészölyvet, egy egyed, csak a téli időszakban hazánkban tartózkodó kékes rétihéját, és hatalmas meglepetésünkre egy második életéves parlagi sast is fogtunk, amelyről - mivel gyűrűzetlen volt - feltételezhető, hogy vagy egy ismeretlen hazai fészekből származó, vagy egy külhoni egyed volt.  Az őszi és mostani védelmi tevékenységek által az egyesület által gondozott odúpark minden hengeres kuvikodúja alkalmas az idei költésekre. Ez aktuálisan 121 kuvikodút jelent a kiskunsági kutatási területen. Az egyesület által közvetlen és közvetett módon gondozott/koordinált aktuális hazai kuvikodúszám 247 db.

Kóborlási-diszperziós kutatási célból terveink szerint legközelebb egy márciusi hétvégén járjuk be a kutatási terület kuvikodújait, annak reményében, hogy minél több, már párba állt hím és tojó egyedet azonosíthassunk, gyűrűzhessünk.

A védelmi munkákban részt vett: Csortos Csaba Ádám, Kenéz Attila, Miklós Andor, Birinyi Andris, Hámori Ottó, Horváth Endre, Dr. Hámori Dániel

 

 

                 

                              A befogott kuvikpár                                                                   Méhek odúfoglalásának eredménye

Joomla templates by a4joomla